VIBRAČNÁ DIAGNOSTIKA
VIB CHECKER.
Vibrodiagnostická analýza strojov
       Každé zariadenie vibruje. Každá vibrácia je špecifická pre stroj, a táto vibrácia sa mení od zmeny podmienok pod, ktorými pracuje stroj. Hluk, ktorý stoj vydáva je len čiastočnou informáciou o stave stroja. Vibračná analýza Vám pomôže detekovať širokú škálu poruchových stavov stroja. Zvýšenie vibrácie môžu indikovať normálne  opotrebenie komponentov, alebo môžu indikovať pôvod problému, a môžu signalizovať potrebu pre nevyhnutný údržbársky zásah. Pochopenie vzniku vibrácií a ich priebeh, je kľúčovou informáciou pre nasledujúce kroky pri riešení problému.          


Kedy je vibrácia problémom?
Vibrácia v strojoch môže byť charakteristická alebo dôvodom poruchy. Zvýšené vibrácie by nemali byť prejavom v elektrických motoroch, čerpadlách, kompresoroch, ventilátoroch a vzduchotechnike. V týchto zariadeniach je hladký chod všeobecne považovaný za lepší, a zariadenia fungujúce pri minimálnych vibráciach sú ideálne.

Čo spôsobuje vibrácia?
 • Zvýšenú energetickú spotrebu.
 • Zvýšené náklady na opravu a výmenu komponentov.
 • Zvýšené negatívne prejavy zariadenia na pracovné prostredie (hluk, vibrácie, teplo).
 • Zvýšená teplota komponentov kvôli poruche.
 • Znížená životnosť ložisiek a komponentov.
 • Nečakané poruchy a prestoje (znížená produktivita).

Benefity vibračnej analýzy?
 • Komplexný prehľad  o stave zariadenia.
 • Možnosť predpokladať životnosti komponentov a tým možné plánovanie odstávky, opravy.
 • Presné zadefinovanie problému, pôvodu poruchy.
 • Znížené vibrácie – vyššia životnosť, zvýšená produktivita, zvýšená kvalita produktov.
 • Eliminácia prestojov.
 • Eliminácia zdroja vibrácie – bezpečné a kvalitné pracovné prostredie.
 • Znížené náklady na mazanie (znížená vibrácia – znížená teplota s opotrebenia – nižšia potreba mazania).
 • Environmentálny a ekonomický aspekt prediktívnej údržby.

Ponúkame Vám preto možnosť vibrodiagnostického premerania strojov a zariadení.  Meranie môžeme vykonať jednorázovo alebo vytvoriť plán opakovaných meraní a tým monitorovať dlhodobý stav zariadení a strojov. Kontaktujte diagnostika@diago.sk a obdržíte cenovú ponuku alebo na tel. čísle : +421 903 280 559.

 
Katalógy
Kontakty
Youtube