NOVINKY

Verejné obstarávanie
​​
Verejné  obstarávanie zo dňa 14.04.2017

1. Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu na stanovenie požadovanej hodnoty zákazky - Technológia - pre kód výzvy OPVal-MH/DP/2016/3.3.1- 04
Verejné obstarávanie
2. Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu na stanovenie požadovanej hodnoty zákazky - Marketing - pre kód výzvy OPVal-MH/DP/2016/3.3.1-04
Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie – Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve „Dodávka strojnej technológie na výrobu tesnení“ pre kód výzvy OPVal-MH/DP/2016/3.3.1-04
Prieskum trhu: Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 12.1.2018)
Verejné obstarávanie súťaž
2.1 Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby súťaže zákazky - Marketing - pre kód výzvy OPVal-MH/DP/2016/3.3.1-04
1. výzva súťaž marketing Diago - Marec 2018.
2 Príloha č 1 formulár na plnenie kritérií - Marec 2018.
2 Príloha č 1 formulár na plnenie kritérií - Marec 2018. 
​Formát doc pre Word.
3 Príloha č.2 zmluva -  Marec 2018.
3 Príloha č.2 zmluva -  Marec 2018.
​Formát doc pre Word.
Verejné obstarávanie súťaž
2.2 Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby súťaže zákazky - Marketing - pre kód výzvy OPVal-MH/DP/2016/3.3.1-04
2. výzva súťaž marketing Diago - Marec 2018.
Verejné obstarávanie vyhodnotenie
2.2 Vyhodnotenie cenových ponúk pre potreby súťaže zákazky - Marketing - pre kód výzvy OPVal-MH/DP/2016/3.3.1-04
3. Opis predmetu Diago   
2. vyhodnotenie súťaž marketing Diago - Máj 2018.
Verejné obstarávanie súťaž
2.3 Výzva:OPVal.MH/DP/2018/1.2.2-15' projekt NFP313010Q760 - Robotizácia výrobného procesu v spoločnosti Diago SF s.r.o.
2. výzva súťaž inteligent inovácia Diago - Jún 2018.
2.1. Príloha č.1 zmluva -  4.9.2018.
Verejné obstarávanie súťaž
2.4 Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby súťaže zákazky - Marketing - pre kód výzvy OPVal-MH/DP/2016/3.3.1-04
1. Príloha č.1 zmluva -  6. 9. 2018.
1.1. Príloha č.2 dodatok zmluvy -  4.10. 2018.
Verejné obstarávanie súťaž
2.5 Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu na stanovenie požadovanej hodnoty zákazky pre kód výzvy OPVal-MH/DP/2017/1.2.2- 11.
1. Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu na stanovenie phz pre projekt - diagnostika. 5.11.2018.
1.1. Cenová ponuka pre potreby prieskumu trhu na stanovenie phz diagnostika. 5.11.2018.
2. Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu na stanovenie phz pre projekt - SW. 5.11.2018.
2.1. Cenová ponuka pre potreby prieskumu trhu na stanovenie phz software. 5.11.2018.
Verejné obstarávanie
3. Opis predmetu Diago   
POTREBUJETE IHNEĎ NAŠE SLUŽBY A SERVIS?
ALEBO VOLAJTE +421 48 671 101