VALIVÉ LOŽISKÁ
Valivé ložiská.

  
Valivé ložiská sú najpoužívanejším typom ložísk na trhu. Vyznačujú sa vysokou flexibilitou, životnosťou a spoľahlivosťou. Kombináciou jednotlivých skupín dokážu valivé ložiská prenášať vysoké zaťaženia v rozličných prevádzkových podmienkach.
  

Guľkové ložiská.

  
Guľkové ložiská sa vyznačujú jednoduchou konštrukciou, môžu pracovať pri vysokých otáčkach, ako aj pri nízkych otáčkach pri zanedbateľnej údržbe a priaznivej cene. Zväčša tieto ložiská prenášajú radiálne zaťaženia, avšak pri zmene konštrukcie ložísk sú schopné prenášať aj kombinované zaťaženia.
  
Katalógy
Kontakty
Youtube

Valčekové ložiská.

  
Použitie valčekových ložísk je široké a využíva sa najmä pri vyšších radiálnych zaťaženiach. Konštrukcia ložiska vychádza z konštrukcie guľkového ložiska pričom valivým telesom v ložisku je valček.
  
Katalógy
Kontakty
Youtube

Ihlové ložiská.

  
Ihlové ložiská sú štíhle modifikácie valčekových ložísk. Norma ISO definuje, že dĺžka valivého telesa musí byť najmenej 2,5-násobkom jeho priemeru. 
Tieto telesá sa označujú ako ihly. Napriek nízkemu prierezu majú tieto ložiská veľkú únosnosť a sú teda neobyčajne vhodné pre uloženie, kde je priestor radiálne obmedzený.
Katalógy
Kontakty
Youtube

Kuželíkové ložiská.

  
Kuželíkové ložiská sa považujú za univerzálne použiteľné ložiská s vysokou schopnosťou prenosu ako radiálnej tak aj axiálnej sily. Konštrukcia kuželíkových ložísk sa osvedčila predovšetkým pre zachytenie kombinovaných (axiálnych i radiálnych) zaťažení. Axiálna únosnosť ložísk do značnej miery závisí na stykovom uhle, ktorý zodpovedá uhlu obežnej dráhy vonkajšieho krúžku.
Katalógy
Kontakty
Youtube

Súdkové ložiská.

Schopnosť ložiska eliminovať uhlové naklopenie hriadele pri vysokom zaťažení je výraznou prednosťou súdkového ložiska. Vďaka tejto vlastnosti nachádzajú široké uplatnenie v priemysle.
Axiálna únosnosť ložísk do značnej miery závisí na stykovom uhle, ktorý zodpovedá uhlu obežnej dráhy vonkajšieho krúžku.
Katalógy
Kontakty
Youtube

Axiálne ložiská.

​​Samotný popis ložísk presne definuje použitie ložiska. Konštrukciu ložísk a tvar obežných teliesok určuje veľkosť axiálnej sily a prevádzkové podmienky{cke_protected}{C}%3C!%2D%2DEndFragment%2D%2D%3E ych) zaťažení. Axiálna únosnosť ložísk do značnej miery závisí na stykovom uhle, ktorý zodpovedá uhlu obežnej dráhy vonkajšieho krúžku.
Katalógy
Kontakty
Youtube