VÝROBA
 1. Práca na klasickom sústruhu
  Vyvrtávanie diery.
 2. Brúsenie
  Výbrus kľuky.
 3. Rezanie tyčí
  Rezanie tyčí
 4. CNC sústruh Jaguar 2280
  Sústruženie piestnice
 5. Vŕtanie.
  Vŕtanie piestnice.
 6. Vŕtanie.
  Vŕtanie piestnice.
 7. Vyhrubovanie
  Vyhrubovanie piestnice.
Naša výroba.

Ponúkame pre Vás celý rozsah výroby od výroby ložísk, výroby hydraulických valcov a hadíc, výrobu vodiacich valcov, výrobu dopravníkovývh valčekov, presnú kusovú výrobu až po laserové označovanie výrobkov.