VÝROBA LOŽÍSK
Spoločnosť Diago sa dlhodobo zaoberá výrobou ložísk do špeciálnych aplikácií. Naši inžinieri zozbierajú všetky nevyhnutné podklady pre návrh nového ložiska a následne takto získané údaje vložia do špeciálne analytického softvéru vyvinutého pre technológiu konštrukcie a analýzu ložísk. Následne prebieha výroba ložísk, ich testovanie na skúšobných zariadeniach za prítomnosti vibrodiagnostického merania.
h valcov. Oprava hydraulických prvkov mobilných zariadení nie je výnimkou.  
Výroba a distribúcia ložísk značky ZLK.
Návrh ložiska.

Naši inžinieri dajú ideu na papier a výsledkom je funčný celok na výkrese.


Katalógy
Kontaky
Youtube
Výroba ložiska.

Výroba nášho ložiska značky ZLK.


Katalógy
Kontaky
Youtube
Balenie a distribúcia.

Distribúcia nášho ložiska v originálnom ZLK balení.


Katalógy
Kontaky
Youtube
Montáž a použitie ložiska.

Použitie nášho ložiska ZLK v praxi.


Katalógy
Kontaky
Youtube