UPÍNACIE PÚZDRA

Upínacie a sťahovacie púzdra.

Upínacie púzdro zabezpečuje dokonalé spojenie hriadeľa s remenicou. Sú konštruované na prenos stanoveného momentu bez prešmyku. Púzdra majú normalizované drážky na perový spoj.
Katalógy
Kontakty
Youtube

Upínacie a sťahovacie kruhové matice.

Kruhové matice sú určené na zaistenie vnútorných krúžkov na upínacích púzdrach, alebo priamo na čape prípadne na montáž a demontáž na sťahovacích púzdrach. Kruhové matice sú opatrené drážkami na vonkajšom priemere na umožnenie manipulácie s nimi.
Katalógy
Youtube
Kontakty

Poistné vložky a podložky.

Poistné podložky sú určené na zaistenie kruhových matíc menšieho priemeru zatiaľ čo poistné vložky typu MSL pre väčšie matice. Poistné podložky sa vyrábajú z hlbokoťažného oceľového plechu a ich rozmery zodpovedajú norme ISO 2982. Poistné vložky sú vyrobené takisto z hlbokoťažného plechu a ku kruhovej matici sa pripájajú skrutkou. Skrutka a podložka sú rovnako súčasťou dodávky.
Katalógy
Kontakty
Youtube