TURBO INDUKČNÉ OHRIEVAČE
V našom portfóliu sú nasledovné typy turbo indukčných ohrievačov:
  • 24 XLDi portable.
  • ​24 RLD TURBO, 3.6 kVA.
  • ​24 RSD TURBO, 3.6 kVA.
  • ​40 RSD TURBO, 8 kVA.
  • ​40 RSDm TURBO, 8 kVA.
  • ​40 RMD TURBO, 12 kVA.
  • ​GIANT TURBO, 48-100 kVA.
  • SUPER TURBO, 48-100 kVA.
Katalógy
Kontakty
Youtube