STRATOVÉ OLEJOVÉ MAZACIE SYSTÉMY
Stratové olejové mazanie.
Stratové olejové mazacie systémy zabezpečujú v presných množstvách a časoch prívod oleja do mazacích miest.
Tieto mazacie systémy sú podstatne lacnejšie ako obehové olejové mazacie systémy a preto sú aj viac používané.
Ich základná nevýhoda je, že sa mazivo stráca, čo viac zaťažuje okolité prostredie. Jedným z druhov použitia stratových mazacích systémov je mazanie reťazí.
Katalógy
Kontakty
Youtube