SPOJKY A BRZDY

Hriadeľové spojky.

Hriadeľové spojky sú dôležitou strojnou súčasťou pre prenos mechanickej energie medzi hnacím a hnaným hriadeľom stroja, alebo medzi jednotlivými časťami stroja či mechanizmu. Eliminujú axiálne, radiálne a uhlové nesúososti, tlmia rázy a torzné kmity hriadeľom, eliminujú vplyv tepelnej rozťažnosti spájaných súčastí, zaisťujú plynulý rozbeh zariadenia. Správne navrhnutá a namontovaná hriadeľová spojka predlžuje životnosť ložísk ako aj celého strojného zariadenia.
  
Katalógy
Kontakty
Youtube