KONTAKTY SERVIS
SERVIS - CENTRÁLA BREZNO
Centrála Brezno:

predajňa  a sklad:

Adresa:

DIAGO SF s.r.o. 
Železničná 7
977 01 Brezno

tel.: +421 48 6711101
fax: +421 48 6711151
Ing. Ivan Havaš - vedúci technického oddele-nia, konštruktér, CMS:

Ing. Martin Šimončič - diagnostik:
ivan.havas@diago.sk , +421 48 6711 108-118, +421 903 280 569, 

diagnostika@diago.sk, +421 48 6711 119, +421 903 280 559