REMENE

Remene.

Naša spoločnosť spolupracuje s najväčšími spoločnosťami na trhu vďaka čomu poskytujeme zákazníkom široký sortiment. Vďaka spojeniu dodávok tovaru, nášho technického oddelenia a servisnej skupiny ponúkame profesionálny návrh pohonov, správnu montáž a ustavenie, ktoré dokážu optimalizovať ekonomické nároky strojných technológií. Spojením všetkých oblastí dokážeme usporiť od 5 – 10 percent energetickej náročnosti pohonových jednotiek a zvýšiť spoľahlivosť strojného celku.
  
Katalógy
Kontakty
Youtube