PROGRESÍVNE TUKOVÉ MAZACIE SYSTÉMY
Centrálne progresívne tukové mazacie systémy.
Sú zariadenia, ktorých úlohou je rozdeliť a doviesť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým mazacím miestam stroja.
Ich výhodou je kontrola každého mazacieho miesta so spätnou väzbou, čím získame informáciu o prípadnej poruche CMS.

Výhody zavedenia CMS:​​
  • spoľahlivosť - spoľahlivé zásobovanie aj do ťažko prístupných miest, žiadne mazacie miesto nemôže byť vynechané.
  • čistota - minimálne nebezpečenstvo vniknutia nečistôt do mazacieho miesta.
  • ekonomika - vďaka pravidelnému a automatickému mazaniu klesá opotrebovanie a vďaka pravidelnému obnovovaniu mazacieho filmu sa predĺži životnosť ložísk, klesajú náklady na opravu zariadení. Úspora maziva je oproti ručnému domazávaniu až 50 %.
Katalógy
Kontakty
Youtube