KONTAKTY PREDAJCOVIA
PREDAJCOVIA - CENTRÁLA BREZNO
Centrála Brezno:

predajňa  a sklad:

Adresa:

DIAGO SF s.r.o. 
Železničná 7
977 01 Brezno

tel.: +421 48 6711101
fax: +421 48 6711151
Jaroslava Pončáková   -  predajca : 
Lívia Chudíková             -  predajca : 
Tomáš Gašperan           -  predajca : 
Ing. Katarína Šuchová  -  predajca : 
Bc. Tatiana Fašková      - predajca :
livka.diago@diago.sk, +421 48 6711 102, +421 903 280 553
predaj@diago.sk, +421 48 6711 120-110, +421 903 280 551
katarina.suchova@diago.sk, +421 48 6711 153, +421 903 280 571
predaj3@diago.sk, +421 48 671 150, +421 903 280 560
PREDAJCOVIA - POBOČKY
Peter Bešina -  vedúci pobočky : diagobb3@diago.sk diagobb@diago.sk,   +421 903 280 575

Pavol Šinger - predajca a obchodný zástupca:  diagobb2@diago.sk, +421 903 280 561
Ing. Bibiana Teslárová - predajca a obchodný zástupca:  bibiana@diago.sk
Pobočka
Banská Bystrica:

predajňa  a sklad:

Adresa: DIAGO SF s.r.o. 
Zvolenská cesta 25
974 05 Banská Bystrica

tel.: +421 48 4162494
fax: +421 48 4162495
Pobočka Košice:

predajňa  a sklad:

Adresa: DIAGO SF s.r.o. 
Barčianska 68/A
04017 Košice

tel.: +421 55 7899861
fax: +421 55 7899862
Slavomír Tóth -  vedúci pobočky :  kosice2@diago.sk,  +421 903 280 570

Ing. Eva Slivková -  obchodný zástupca:    evka.diago@diago.sk, +421 903 280 567
Ivan Vinca - predajca: kosice@diago.sk, +421 911 053 083
Lupták Pavel - obchodný zástupca: kosice3@diago.sk, +421 903 280 573
Pobočka Šaľa :

predajňa  a sklad:

Adresa: DIAGO SF s.r.o. 
Ul. SNP 23
92701 Šaľa

tel.: +421 31 7703265 
fax: +421 31 7703265
Jozef Vido -  vedúci pobočky :    sala4@diago.sk,  +421 903 280 565

Juraj Hudec -  predajca:   
sala@diago.sk,  +421 903 280 554
Jozef Lipovský -  obchodný zástupca:
sala2@diago.sk,  +421 903 280 449
Tomáš Mokráš -  obchodný zástupca:    sala3@diago.sk
Pobočka Prievidza:

predajňa a sklad:

Adresa: DIAGO SF s.r.o. 
Ul. Andreja Hlinku 31
971 01 Prievidza

tel.: +421 46 542 04 03 - 56
fax: +421 46 542 04 57
Pavol Kapusta -  vedúci pobočky :   pavol.kapusta@diago.sk,  +421 911 862 890

Renata Sosková -  predajca:
renata.soskova@diago.sk,  +421 911 862 892
Filip Polerecký -  obchodný zástupca:    prievidza@diago.sk,  +421 911 862 891