PRE KONŠTRUKTÉROV
3D konštrukčný softvér.
3D konštrukčný softvér :
Kompletná sada nástrojov pre produktivitu práce SolidWorks® Professional obsahuje software SolidWorks 3D pre strojárenské konštruovanie, širokú ponuku nástrojov pre komunikáciu a zvýšenieCAD produktivity a PDMWorks - riešenie správy dát prejednotlivcov a pracovné skupiny. 
Pomocou 3D konštrukčného softvéru Vám garantujeme:
Zvýšenie produktivity, obohatenie návrhov o složité tvary a plochy, efektívnejšie prevádzkovanie úprav počas procesu návrhuInovácie, ktoré šetria Váš čas, výhody viacerých variánt návrhov, simulácie pohybu zostáv a vylepšenie návrhov, tvorba výrobných výkresov, automatické vytvorenie kompletnej výkresovej dokumentácie, ľahkú revíziu výkresov, využitie výsledkov 2D navrhovania, automatické generovanie kusovníkov, využitie už existujúcich 2D dát, kompatibilita so vstavanými prevodníkmi, integrované analytické nástroje, sdieľanie výrobných výkresov pomocou súborou eDrawing, stiahnutie komponentov od dodavateľov priamo do výkresov, fotorealistické rendrovanie rozširuje možnosti efektnívnej prezentácie koncepcie návrhu.
Katalógy
Kontaky
Youtube
Pomocné programy a výpočty.
Výpočet životnosti ložísk pomocou programu na stránke SNR.
program pomáha vypočítať životnosť ložiska v danej aplikácii s ohľadom na jeho presnú vnútornú geometriu a vplyvom mazania
zároveň slúži aj pri návrhu ložísk určiť jeho optimálnu geometriu vzhľadom na požiadavky zákazníka
Prevodník označenia presných a superpresných ložísk. 

Prevodník označenia ložísk rôznych výrobcov.
Katalógy
Kontaky
Youtube
3D modely ložísk.
Pre download  strojných súčastí kliknite na obrázok.
Katalógy
Kontaky
Youtube