PRÍRUBOVÉ TESNENIA
Slúžia na utesnenie prírub. Vhodnosť použitého tesniaceho materiálu závisí od prevádzkovej teploty, tlaku ako aj od tesneného média. Okrem štandardných tesniacich materiálov ako sú EPDM, NBR dosky, SBR, grafitové, silikónové a teflónové dosky je možné v ťažkých prevádzkových podmienkach použiť ak hrebienkové alebo špirálové tesnenia.
Katalógy
Kontakty
Youtube