KONTAKTY POBOČKY
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE - NAŠE POBOČKY
Pobočka Banská Bystrica:

pobočka - predajňa  a sklad:

Adresa: DIAGO SF s.r.o. 
Zvolenská cesta 25
974 05 Banská Bystrica

tel.: +421 48 4162494
fax: +421 48 4162495
Peter Bešina -  vedúci pobočky :    
+421 903 280 575

Ing. Pavol Šinger - predajca a obchodný zástupca:
diagobb2@diago.sk, +421 903 280 561

Zdenko Sekáč - predajca a obchodný zástupca: 
diagobb@diago.sk,  ​+421 903 280 206
Pobočka Košice:

pobočka - predajňa  a sklad:

Adresa: DIAGO SF s.r.o. 
Barčianska 68/A
040 17 Košice 17

tel.: +421 55 7899861
fax: +421 55 7899862
Slavomír Tóth -  vedúci pobočky :   
kosice2@diago.sk,  +421 903 280 570

Ing. Igor Seman -  obchodný zástupca:   
obchod@diago.sk, +421 948 774 133


Nikola Hrivňáková -  obchodný zástupca:   
kosice4@diago.sk, +421 903 280 567

Ivan Vinca - predajca:
kosice@diago.sk, +421 911 053 083

Peter Heinz - obchodný zástupca:
kosice3@diago.sk, +421 903 280 573

Pobočka Šaľa :

pobočka - predajňa  a sklad:

Adresa: DIAGO SF s.r.o. 
Ul. SNP 23
92701 Šaľa

tel.: +421 31 7703265 
fax: +421 31 7703265
Jozef Vido -  vedúci pobočky :   
sala4@diago.sk,  +421 903 280 565

Juraj Hudec -  predajca:   
sala@diago.sk,  +421 903 280 554

Ján Sarkadi - obchodný zástupca
sala2@diago.sk,  +421 903 280 449

Tomáš Mokráš -  obchodný zástupca:   
sala3@diago.sk,   +421 948 869 466
Pobočka Prievidza:

pobočka - predajňa a sklad:

Adresa: DIAGO SF s.r.o. 
Ul. Andreja Hlinku 31
971 01 Prievidza

tel.: +421 46 542 04 03 - 56
fax: +421 46 542 04 57
Filip Polerecký -  vedúci pobočky:  

Renata Sosková -  predajca:
renata.soskova@diago.sk,  +421 911 862 892