OLEJOVÉ MAZACIE SYSTÉMY
Olejové mazacie systémy.
Obehové olejové mazacie systémy slúžia na zabezpečenie cirkulácie presne stanoveného množstva oleja premazanie ložísk zariadení. Chod systému je kontrolovaný a riadený programovateľnou riadiacou jednotkou. Výhodou obehového systému je okrem mazania ložísk aj ich vynikajúce chladenie odvodom tepla cirkuláciou oleja. V mnohých prípadoch obsahuje takýto mazací systém aj prídavný chladiaci obvod.
Katalógy
Kontakty
Youtube