OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MAREC 2019

Na stiahnutie
Súhlas dotknutej osoby:
Uchádzači o zamestnanie.
Na stiahnutie
Súhlas zo spracovaním osobných údajov
Na stiahnutie
Oboznámenie dotknutej osoby:
Účel spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie:
Na stiahnutie
Oboznámenie dotknutej osoby
Účel spracovania osobných údajov v kamerovom informačnom systéme  
Na stiahnutie
Oboznámenie dotknutej osoby:
Mzdy a personalistika.
Na stiahnutie
Zásady:
Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účtovných a daňových dokladov: