VÝSTAVY - NITRA

DIAGO SF s.r.o.
                                       
        Firma DIAGO SF s.r.o. sa pravidelne zúčastňuje medzinárodných veľtrhov a výstav či už na Slovensku, alebo v zahraničí.
Ponúkame Vám fotogalériu z uplynulých ročníkov.
MSV Nitra 2003

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
MSV Nitra 2004

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
MSV Nitra 2005

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
MSV Nitra 2006

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
MSV Nitra 2008

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director
 11. Managing Director
MSV Nitra 2010

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
MSV Nitra 2011

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
MSV Nitra 2012

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
MSV Nitra 2013

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director
 11. Managing Director
 12. Managing Director