NEVER-SEEZE PROSTRIEDKY PROTI ZADRETIU
NEVER-SEEZE
NEVER-SEEZE - PRÍPRAVKY PROTI ZADRENIU.

NS PROTI ZADRETIU

 • Vysokoteplotné nerezové mazivo
        VAR HTSS 400 = NSS 16A (400 ml)
        VAR HTSS 250 = NSSBT 8 (250 g)
        VAR HTSS 500 = NSS 160 (500 g)
        VAR HTSS 1    = NSS 160 B (1 kg)
        VAR HTSS 5    = NSS 10 (5 kg)
        VAR HTSS 20   = NSS 200 (20 kg)

 • Regular grade mazivo
  VAR RG 100 - 100g Tuba
  VAR RG 250 - 250g Brush Tops
  VAR RG 500 - 500g plechovky
  VAR RG 400 - 400g Aerosol
  VAR RG 1 - 1kg plechovka
  VAR RG 5 - 5kg plechovka
  VAR RG 20 - 20kg plechovka
NS mazivá
Katalógy
Kontakty
Youtube