NÁVRH MAZACÍCH SYSTÉMOV

Kompletný návrh - inštalácia - správne nastavenie
          mazacieho systému pre Vašu aplikáciu.

Mazací plán

Schéma mazania

Úlohou mazacích systémov je doviesť a rozdeliť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým miestam stroja, kde sa vyskytuje nežiadúce trenie a to v presne stanovenom množstve a čase.
Kontaktujte náš servisný tím pre mazanie:

​Servis a diagnostika:
Ing. Ivan Havaš - vedúci technického oddelenia, konštruktér, CMS:   ivan.havas@diago.sk , +421 48 6711 108-118, +421 903 280 569, 
Ing. Martin Šimončič - diagnostik:  diagnostika@diago.sk, +421 48 6711 119, +421 903 280 559
Katalógy
Kontaky
Youtube