MECHANICKÉ ČISTIČE OLEJOV
Mobilné filtračné zariadenie DIAGO FZ - 10:

Princíp tejto filtrácie je veľmi jednoduchý. Na rozdiel od normálneho plno-prietokového filtra, každý obtokový filtračný systém je inštalovaný v by-passe ( obtoku) olejového okruhu. Malé množstvo oleja sa odoberá z hlavného toku oleja a prechádza cez filter za ktorým sa čistený olej vracia do rovnakého systému alebo do zásobníka oleja. Z filtra vychádza olej zbavený mechanických nečistôt, karbónu a značného percenta vody.
Výhody obtokovej filtrácie:

  • predĺženie intervalu výmeny oleja. V hadraulických aplikáciách sa výmeny oleja skoro stanú nepotrtebnými.
  • predĺženie životnosti plno-prietokového filtra. Väčšina kontaminantov je zachytená obtokovým filtrom, čím sa zabraňuje nasýteniu plno-prietokového filtra.
  • dôležitá redukcia opotrebenia. Zachytenie časticových kontaminantov zabraňuje "pieskovaciemu" efektu týchto častíc na komponenty stroja.
  • zabránrnie poškodenia strojoav a systému. Zablokovanie dynamických vôlí v komponentoch je odstránené odfiltrovaním väčších častí.
  • predĺženie životnosti stroja a znížením opotrebenia.
  • zníženie nákladov na opravy zlepšením správnej funkcie stroja.
  • ​zlepšený vplyv na životné prostredie pomocou preventívnej údržby a predĺženia životnosti oleja.
Použitie:

  • odstraňovanie mechanických nečistôt od 1 mikrometra ( prach, kovové častice, karbón )
  • v kombinácii nasadenia s elektrostatickým čističom oleja EOC slúži na odstránenie nežiadúcich lakov ( živíc ) z oleja. V tejto kombinácii nasadenia dochádza k čisteniu celého systému aj už usadených lakov na stenách potrubí a funkčných plôch ovládacích a riadiacich komponentov.
  • odstránenie značného percenta vody
Katalógy
Kontakty
Youtube