MECHANICKÉ NÁRADIE
Mechanické sťahováky sú najpoužívanejšie strojárske pomôcky pri demontáži ložísk ako aj iných strojných súčiastok. Vyznačujú sa spoľahlivosťou a jednoduchou konštrukciou.
zy a torzné kmity hriadeľom, eliminujú vplyv tepelnej rozťažnosti spájaných súčastí, zaisťujú plynulý rozbeh zariadenia. Správne navrhnutá a namontovaná hriadeľová spojka predlžuje životnosť ložísk ako aj celého strojného zariadenia.  

V našom portfóliu sú nasledovné typy sťahovákov a príslušenstva pre ľahkú a bezpečnú demontáž a montáž ložísk:
 • Betex 46 dvojramenný sťahovák
 • Betex 47 dvojramenný sťahovák
 • Betex 48/49 ložiskový sťahovák
 • Betex 52 trojramenný sťahovák
 • Betex 54 dvojramenný sťahovák
 • Betex 56 vnútorný štvorramenný sťahovák
 • Betex 62
 • Betex KZZ kľúč
 • ​Betex MSP
 • Expandere a kľúče
 • Špeciálne sťahováky a príslušenstvo.
 
Katalógy
Kontakty
Youtube