MIKROMAZANIE
Mazanie olejovou hmlou - mikromazanie.
Tieto mazacie systémy sú určené pre kovoobrábacie a tvárniace stroje, v ktorých sa používajú chladiace kvapaliny a mazivá.
Tieto mazacie systémy sa dajú používať s prírodnými mazivami pre nahradenie konvenčných chladiacich kvapalín a mazív rozpustených vo vode. Pre splnenie tejto funkcie stačí malé množstvo oleja, ktoré sa počas procesu obrábania spotrebuje, takže nie je potrebné sa báť škodlivej olejovej hmly a likvidácie nebezpečných odpadov.

Typické príklady použitia mikromazania:

  • rezanie pásovou pílou
  • rezanie kotúčovou pílou
  • frézovanie
  • vŕtanie
  • razenie

Výhody:

  • regulácia množstva mazacej látky v presných dávkach od 2 mm3 do 41 mm3
  • 100 % pneumatické ovládanie množstva dodávaného čerpadlom
  • mazanie je dopravované vzduchom so špičkovou presnosťou
  • všetky čerpadlá a trysky pracujú nezávisle na použitom mazive
  • inštalácia systému vyžaduje len minimálne alebo žiadne úpravy a modifikácie na mazanom zariadení.
Kontakty
Youtube
Katalógy