Predávame a servisujeme mazacie sytémy značiek

  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director
  5. Managing Director
  6. Managing Director
​​MAZANIE A MAZACIE SYSTÉMY.
Úlohou mazacích systémov je doviesť a rozdeliť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým miestam stroja, kde sa vyskytuje nežiadúce trenie a to v presne stanovenom množstve a čase.

Základné rozdelenie centrálnych mazacích systémov podľa druhu maziva s ktorým pracujú:

  • CMS pre oleje ( oleje s viskozitou 10 - 2000 mm2/s )
  • CMS pre tuky ( tuky tried podľa NLGI )