LASEROVÉ PRÍSTROJE
V modernom svete nevyhnutnosť ustavovania je všeobecne známa. Pre optimalizované stroje, ustavovanie je dôležitou súčasťou každodennej údržby. Zariadenie musí byť on-line kontinuálne s minimom prerušení.

Poruchy strojov  spôsobujú zničujúcu stratu produkcie. Takmer 50% všetkých porúch strojov sú spôsobené nesúosovosťou.
Zarovnanie hriadeľov môže byť vykonané s rôznymi nástrojmi. Najjednoduchší spôsobom je použiť pravítko alebo pravítka nad oboma polovicami spojky a vyrovnať pomocou zraku. Výsledky sú nie sú príliš presné a sú závislé na operátorovi. Lepšieho výsledku možno dosiahnuť za použitia mechanických ukazovateľov odchýlkomery. Kvalifikovaný a skúsený operátor môže získať dobré a spoľahlivé meranie, ale to si vyžaduje čas a trpezlivosť.

Oveľa jednoduchší a vysoko presný spôsob, ako ustaviť stroje je používať laserové a optické systémy. Oni nevyžadujú špeciálne zručnosti a poskytujú presné, rýchle a spoľahlivé výsledky.
Ustavovanie strojov.

Ustavovanie strojov má tradíciu vo svete už 200 rokov...

        Dôsledky nesúosovosti nie sú vždy zrejmé, ale v modernom svete techniky je ustavovanie bežnou znalosťou. So súčasnými optimalizovanými strojmi, je ustavenie strojov vitálnou časťou údržbarskej práce. Stroje a zariadenia potrebujeme neustále dostupné a pripravené na prevádzku. Preto je viac než žiadúce, dosiahnuť minimálny možný počet prestojov a interupcií produkcie.
        Prestoj strojov pôsobí priam devastačne na produkciu. Zo skúsenosti môžeme povedať že minimálne 50 % strojných prestojov je spôsobených práve nesúosovosťou.
        Predísť týmto problémom je možné pomocou zručného a skúseného diagnostika, ktorý dokáže získať relevantné informácie, a podľa toho aj náležite zasiahnuť.


Čo spôsobuje nesúososť?
 • Predčasné zlyhanie komponentov (ložísk, puzdier, hriadeľov...).
 • Vysoké radiálne a axiálne vibrácie, zvýšený hluk.
 • Vysoké prevádzkové teploty na alebo pri ložiskách alebo pôsobenie vysokých teplôt na olejové mazanie.
 • Zvýšené úniky mazacieho oleja.
 • Spojka je počas procesu horúca, a taktiež aj vypnutí stroja. Dôkazom toho môže byť rozdrvená guma vo vnútri spojky.
 • Uvoľnenie podkladových skrutiek.
 • Uvoľnenie alebo poškodenie spojkových spojov.
 • Vysoké množstvá maziva vo vnútri spojkového plášťa.
 • Poškodenie hriadeľov (lámanie, praskanie, ohýbanie).

Benefity ustavovania:
 • Zvýšenie prevádzkového času.
 • Zvýšená produktivita.
 • Zvýšená kvalita produktov.
 • Znížená spotreba energie.
 • Znížené náklady na opravy a na výmenu poškodených komponentov.
 • Eliminácia prestojov z dôvodu neustavenia strojov.
 • Zvýšená životnosť komponentov.
​​
Ponúkame Vám preto možnosť premerania a ustavenia strojov a zariadení.  Kontaktujte  diagnostika@diago.sk a obdržíte cenovú ponuku alebo na tel. čísle : +421 903 280 559
Vibrodiagnostická analýza strojov.

       Každé zariadenie vibruje. Každá vibrácia je špecifická pre stroj, a táto vibrácia sa mení od zmeny podmienok pod, ktorými pracuje stroj. Hluk, ktorý stoj vydáva je len čiastočnou informáciou o stave stroja. Vibračná analýza Vám pomôže detekovať širokú škálu poruchových stavov stroja. Zvýšenie vibrácie môžu indikovať normálne  opotrebenie komponentov, alebo môžu indikovať pôvod problému, a môžu signalizovať potrebu pre nevyhnutný údržbársky zásah.Pochopenie vzniku vibrácií a ich priebeh, je kľúčovou informáciou pre nasledujúce kroky pri riešení problému.          
Kedy je vibrácia problémom?
       Vibrácia v strojoch môže byť charakteristická alebo dôvodom poruchy. Zvýšené vibrácie by nemali byť prejavom v elektrických motoroch, čerpadlách, kompresoroch, ventilátoroch a vzduchotechnike. V týchto zariadeniach je hladký chod všeobecne považovaný za lepší, a zariadenia fungujúce pri minimálnych vibráciach sú ideálne.


Čo spôsobuje vibrácia?
 • Zvýšenú energetickú spotrebu.
 • Zvýšené náklady na opravu a výmenu komponentov.
 • Zvýšené negatívne prejavy zariadenia na pracovné prostredie (hluk, vibrácie, teplo).
 • Zvýšená teplota komponentov kvôli poruche.
 • Znížená životnosť ložisiek a komponentov.
 • Nečakané poruchy a prestoje (znížená produktivita).

Benefity vibračnej analýzy?
 • Komplexný prehľad  o stave zariadenia.
 • Možnosť predpokladať životnosti komponentov a tým možné plánovanie odstávky, opravy.
 • Presné zadefinovanie problému, pôvodu poruchy.
 • Znížené vibrácie – vyššia životnosť, zvýšená produktivita, zvýšená kvalita produktov.
 • Eliminácia prestojov.
 • Eliminácia zdroja vibrácie – bezpečné a kvalitné pracovné prostredie.
 • Znížené náklady na mazanie (znížená vibrácia – znížená teplota s opotrebenia – nižšia potreba mazania).
 • Environmentálny a ekonomický aspekt prediktívnej údržby.
​​
Ponúkame Vám preto možnosť vibrodiagnostického premerania strojov a zariadení.  Meranie môžeme vykonať jednorázovo alebo vytvoriť plán opakovaných meraní a tým monitorovať dlhodobý stav zariadení a strojov. Kontaktujte  diagnostika@diago.sk a obdržíte cenovú ponuku alebo na tel. čísle : +421 903 280 559.
 1. FIXTURLASER
  Video edícia z merania prístrojmi Fixturlaser. FIXTURLASER FXPro.
 2. FIXTURLASER
  Video edícia z merania prístrojmi Fixturlaser. FIXTURLASER XA.
 3. FIXTURLASER
  Video edícia z merania prístrojmi Fixturlaser. FIXTURLASER GO Basic.
 4. FIXTURLASER
  Video edícia z merania prístrojmi Fixturlaser. FIXTURLASER PAT.
 5. Video Title
  Video edícia z merania prístrojmi Fixturlaser. FIXTURLASER FXPro.
 6. FIXTURLASER
  Video edícia z merania prístrojmi Fixturlaser. FIXTURLASER NXAPro.
 7. Fixturlaser EVO
  Video edícia z merania prístrojmi Fixturlaser. FIXTURLASER EVO.
 8. FIXTURLASER
  Video edícia z merania prístrojmi Fixturlaser. FIXTURLASER PAT.
Katalógy
Kontakty
Youtube