LABORATÓRIUM OLEJOV

LABORATÓRIUM NA VYHODNOTENIE ČISTOTY HYDRAULICKÝCH OLEJOV.

Rozbor Vášho oleja za účelom zistenia triedy jeho čistoty podľa noriem ISO 4406, NAS 1638 alebo GOST 17216.
Laboratórna zostava:

  • analýza znečistených vzoriek
Laboratórna zostava:

  • príprava vzorky na analýzu
Laboratórne protokoly:

  •    vyhodnotenie vzorky
Laboratórne protokoly:

  • analýza triedy čistoty
Okrem analýzy triedy čistoty poskytujeme tiež analýzy :

  • kinematickej viskozity ISO 3104 ​ a obsahu vody v oleji STN EN 60841 - nízkofenolický antioxidant IEC 60666.
Katalógy
Kontakty
Youtube