KUSOVÁ VÝROBA
  
Ponuka kvalitného servisu nás doviedla k požiadavke kusovej výroby práve pre náš servis. Časom sme boli zákazníkmi oslovený na dodávku náhradných dielov a výrobu strojných súčiastok, nakoľko samotná výroba strojných súčiastok vyžaduje znalosti aj z oblasti ich použitia. V súčasnej dobe ponúkame:
Kusová výroba strojných súčiastok.

■ Sústruženie
□ na klasických sústruhoch do priemeru o 600 mm a dĺžky 6000 mm
■ Frézovanie
□ frézovanie súčiastok do maximálneho rozmeru 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm na klasických frézkach
□ na CNC frézkach
■ Preťahovanie a pretláčanie
■ Obráţanie a šťuchanie (ozubenia a drážok )
■ Vyhrubovanie a vystružovanie
■ Renovácia mechanických komponentov a nástrojových držiakov
■ Brúsenie rotačné - povrchu
□ brúsenie súčiastok do obežného priemeru o 400 mm a dĺžky 4000 mm
■ Brúsenie rotačné - otvoru
□ brúsenie súčiastok do obežného priemeru o 400 mm a dĺžky 600 mm
■ Brúsenie na plocho
□ brúsenie súčiastok dĺžky 1500 mm pri maximálnej šírke 700 mm
■ Vyvrtávanie
□ maximálny upínací rozmer súčiastky 1500 mm x 1500 mm x 1500 mm
■ Výroba, oprava, úprava mechanických komponentov, náradia, prípravkov a meradiel, aj bez technickej dokumentácie.
Rozvoz výrobkov prípadne zvoz na generálnu opravu zabezpečujeme vlastnými vozidlami v rámci Slovenskej republiky bezplatne.

Vážený obchodný partner, v prípade akýchkoľvek ďalších, nezodpovedaných otázok z Vašej strany, sme Vám stále k dispozícii a pripravení uspokojiť Vaše požiadavky.
Katalógy
Kontaky
Youtube
 1. Drážkovanie.
  Drážkovanie frézovaním.
 2. Drážkovanie.
  Drážkovanie frézovaním.
 3. Frézovanie.
  Frézovanie piestnice.
 4. Frézovanie.
  Frézovani pisetnice.