KLZNÉ LOŽISKÁ
Klzné ložiská.

Klzné ložiská majú podobne ako valivé za úlohu viesť alebo podopierať navzájom pohyblivé diely. Pritom musia zachytávať vznikajúce sily a prenášať ich. Zatiaľ čo pri valivých ložiskách sú prvky uloženia navzájom oddelené rotujúcimi dielcami (valivými telesami), pri klzných ložiskách sa pohyblivý diel pohybuje po klznej ploche pevne stojaceho ložiskového puzdra, ložiskovej panvy alebo po klznom páse – väčšinou po hriadeli, po čape alebo po lište. Klzný pohyb väčšinou prebieha priamo medzi klznou vrstvou telesa ložiska a uloženým dielom.
Katalógy
Kontakty
Youtube