KĹBOVÉ LOŽISKÁ
​Bezúdržbové kĺbové ložiská.

Bezúdržbové kĺbové ložiská sa používajú v prípade špeciálnych požiadaviek na dĺžku použiteľnosti. Kĺbové ložiská umožňujú priestorové nastavovanie a podľa konštrukcie zachytávajú radiálne, kombinované alebo axiálne zaťaženie.

Kĺbové ložiská, kĺbové hlavice a klzné puzdrá.

DIAGO ponúka bohatý katalógový program bezúdržbových kĺbových ložísk podľa DIN ISO 12240. Rôzne klzné povlaky umožňujú, že pre rôzne pracovné podmienky každej aplikácie môžeme ponúknuť to najvhodnejšie ložisko.

Radiálne kĺbové ložiská.


Radiálne kĺbové ložiská sú zložené z vnútorného a vonkajšieho krúžku s bezúdržbovou klznou vrstvou, kompozitným materiálom s PTFE alebo fóliou PTFE. Sú vhodné pre premenlivé dynamické zaťaženia. Veľkorozmerové kĺbové ložiská od d = 320 mm patria do prémiovej triedy.
Katalógy
Kontakty
Youtube

Kĺbové ložiská s kosouhlým stykom.


Kĺbové ložiská s kosouhlým stykom sú zložené z vnútorného a vonkajšieho krúžku s klznou vrstvou. Okrem radiálnych síl prenášajú aj veľké axiálne sily.
Katalógy
Kontakty
Youtube

Axiálne kĺbové ložiská.


Axiálne kĺbové ložiská sú zložené z hriadeľového a telesového krúžku. Veľkorozmerové kĺbové ložiská od d = 220 mm patria do prémiovej triedy.
Katalógy
Kontakty
Youtube

Valcové klzné púzdra.

Valcové klzné puzdrá sú zložené z oceľového masívneho nosného puzdra. Okrem radiálnych kývavých pohybov môžu prenášať aj axiálne pohyby pri zaťaženiach vyšších ako pri konvenčných klzných ložiskách.
Katalógy
Kontakty
Youtube

Bezúdržbové kĺbové hlavice.

Bezúdržbové kĺbové hlavice sú zložené z ojnicovej hlavice a bezúdržbového kĺbového ložiska. Zachytávajú radiálne sily v ťahu alebo tlaku a sú vhodné pre pomalé pohyby pri malých a stredných uhloch výkyvu, pre jednosmerné zaťaženia a obmedzene pre premenlivé zaťaženia (pri GE...-UK-2RS aj pre premenlivé zaťaženia).
Katalógy
Kontakty
Youtube