IZOLÁCIE A UPCHÁVKY
Prvky, ktorými utesňujeme vzájomne sa pohybujúce časti, nazývame upchávky.
Katalógy
Kontakty
Youtube