INDUKČNÉ OHRIEVANIE
Montáž a demontáž ložísk, remeníc, ozubených kolies či pastorkov je v súčasnej dobe podporené modernými indukčnými ohrievačmi. Použitím špičkových indukčných zariadení sa zmenšuje mechanické poškodenie strojných súčiastok, skracuje sa doba montáže, zvyšuje sa presnosť umiestnenia segmentu a najmä znižuje sa tepelné ovplyvnenie strojných súčiastok nesprávnym ohrevom.
Špeciálne vlastnosti indukčného ohrevu: 

 • mikroprocesorom riadený prívod el. prúdu
 • automaticky riadený čas alebo teplota ohrevu
 • automatická demagnetizácia
 • jednoduché ovládanie - zrozumiteľné  ovládacie symboly
 • viacúčelové použitie - vhodné pre ložiská,  krúžky, rúrkové vložky a ozubené kolesá
 • vyrábané v súlade s európskymi normami a medzinárodnými bezpečnostnými  predpismi.
Výhody indukčného ohrevu:                                                                                             
 • predĺženie životnosti ložísk pri správnej montáži                             
 • šetrenie energiou - bez predohrevu                                               
 • rovnomerné nahrievanie ložísk                                                       
 • bezpečnosť - ohrievač vrátane ramena ostáva  chladný, ohrievaný je len montovaný diel               
 • ložisková diera ostáva cylindrická           
 • ekologický výrobok - neprodukuje dym,  spaľovacie splodiny
       a olejový odpad                                                                          
 • ideálne pre 2 RS - ZZ.