HYDRAULICKÉ TESNENIA
Tesnenia.

Na sklade v Brezne a na pobočkách celom Slovensku máme k dispozici pre potrebu vlastnej výroby a pre predaj tisíce položiek tesniacich prvkov hydraulických valcov. Jedná sa predovšetkým o tesniace manžety piestov a veka a o statické tesnenia  ( O krúžky a podložky). 
Do nášho portfólia pribudla nová vlastná výroba atypických hydraulických tesnení na mieru:
Pre flexibilitu servisných zákrokov a opráv hydraulických systémov v priemyselných odvetviach, kde sú používané atypické komponenty vyrábané na mieru je výroba atypických tesnení pre výrobu a servis hydraulických valcov a hydraulických čerpadiel dôležitou výhodou. Týmto dokážeme skrátiť dobu servisných zásahov na minimum potrebného času.
Spoločnosť DIAGO SF s.r.o. je výrobcom a distribútorom hydraulických komponentov na výrobu hydromotorov – hydraulických valcov.
Naša spoločnosť patrí medzi popredných dodávateľov materiálov  pre výrobu hydrauliky a pneumatiky. Oprava a servis priamočiarych hydromotorov sa stala súčasťou služieb na základe požiadaviek zákazníkov. Samotný servis v mnohých prípadoch vyžaduje použitie tesniacich prvkov atypických rozmerov, ktoré znamenajú predĺženie doby servisu a ich kvalita na trhu je v niektorých prípadoch nevyhovujúca. Na základe týchto skúseností sa naša spoločnosť rozhodla dané tesnenia vyrábať a byť tak bližšie ku svojim zákazníkom.
Katalógy
Kontakty
Youtube