HRIADEĽOVÉ TESNENIA
Hriadeľové tesnenia  sú dotykové tesniace prvky určené k utesneniu otáčajúcich sa hriadeľov a ďalších strojných súčastí.

Svojou funkciou zabezpečujú tesné oddelenie dvoch prostredí s malým tlakovým spádom.
Hriadeľové tesnenia sú normalizované podľa normy PN 02 9403 alebo DIN3760. Hriadeľové tesnenia bývajú spravidla vystužené kovovým krúžkom, gumenými časťami a ťažnou pružinou. V niektorých prípadoch sa gufero používa aj bez kovového výstužného krúžku a pružiny. Ide o prevedenie CD (AO) označované aj ako WAO, VIAO, alebo gufero "SEVANIT" v prevedení "P" alebo "HP".
Hriadeľové tesnenia zaisťujú dvojitú tesnosť – statickú tesnosť v mieste uloženia a dynamickú tesnosť na úrovni kontaktu tesniacej časti a hriadeľa.
Katalógy
Kontakty
Youtube