POHYB POD KONTROLOU

HISTÓRIA

DIAGO SF s.r.o.
                                       
                    Firma DIAGO SF s.r.o. vznikla v roku 1993 ako súkromná spoločnosť zaoberajúca sa predajom ložísk a technickou diagnostikou.
Spoločnosť sa postupne rozrástla o pobočky po celom Slovensku. V súčastnosti patríme medzi popredných dodávateľov ložísk rôznych svetových značiek. Sme k dispozícii 24 hodín denne s najväčším sortimentom ložísk v Slovenskej republike.

                  Naše skladové priestory o veľkosti cca 11 000 m2 sú naplnené tovarom a umožňujú nám poskytovať rýchly a kvalitný servis pre všetkých zákazníkov a priemysel. Správne skladovanie ložísk a ostatného tovaru je u nás samozrejmosťou - priestrannosť, osvetlenie, správne vetranie a kúrenie, logistika.
           Vďaka dlhoročným skúsenostiam a rozvíjaniu našej spoločnosti v oblasti technickej diagnostiky, navrhovania a realizácie mazacích systémov a vo výrobe špeciálnych ložísk, nachádzame uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu ako papierenský, oceliarsky, strojnícky, automobilový a chemický priemysel.
              Firma DIAGO SF s.r.o. pracuje v systéme riadenia kvality už od roku 2004. Validovaním systému certifikačnou autoritou už vtedy získala certifikát riadenia kvality podľa normy ISO 9001 : 2000. Vzhľadom na túto skutočnosť spoločnosť každoročne formuluje politiku kvality. Procesy zabezpečenia kvality sú neustále monitorované a vyhodnocované. Vedenie firmy im venuje náležitú pozornosť.

POBOČKY

Košice

Šaľa

Prievidza

B. Bystrica

OCENENIA

 1. MSV Nitra 2010
  3
  MSV Nitra 2010
  Víťazné ocenenie za ložiskový celok ZLK 110/190 2RS na MSV Nitra 2010.
 2. MSV Nitra 2008
  1
  MSV Nitra 2008
  Cena na MSV Nitra 2008 pre ložisko ZLK 110/90
 3. Ocenenie Ministerstva hospodárstva
  0
  Ocenenie Ministerstva hospodárstva
  Ocenenie ministra hospodárstva za inovatívny čin roka 2007
 4. MSV Nitra 2010
  2
  MSV Nitra 2010
  Cena veľtrhu Nitra 2010 za ložiskový celok ZLK 110/190 2RS
POTREBUJETE IHNEĎ NAŠE SLUŽBY A SERVIS?
ALEBO VOLAJTE +421 48 671 101
Ing. Ivan Kupčok.
ĎAKUJEME...
 Na našej stránke nemôžeme opomenúť na poďakovania a spomienky na nášho drahého šéfa Ing. Ivka Kupčoka, ktorý nás žiaľ navždy opustil 09.10.2015. Bol to večne usmiaty charizmatický človek s veľkým srdcom a profesionálnym prístupom v každom smere. V r. 1993 založil úspešnú firmu DIAGO s celoslovenskou, ako aj zahraničnou pôsobnosťou. Výsledkom úspechov boli získané mnohopočetné certifikáty, patenty a ocenenia, za ktorými stála v prvom rade jeho usilovnosť a top manažérske schopnosti . Všetky problémy bral pozitívne ako výzvu, nie ako prekážku a v každej situácii vedel podporiť okrem nás zamestnancov, aj všetkých ľudí okolo seba svojim večným optimizmom, dobrou radou a nezištnou pomocou. Okrem pracovných aktivít bol aktívnym nadšencom športu, taktiež pôsobil ako marketingový riaditeľ SLA - úsek aplských disciplín a predseda SKI CLUB 2003. Ako samozrejmosť bral aj sponzorovanie mladých talentov, či už zo sveta lyžiarskeho, futbalového alebo motokrosového. Aktívna účasť na charitatívnych akciách a pomoc všade, tam kde treba, bolo preňho samozrejmosťou a každodenným naplnením jeho života.