GEOMETRICKÉ USTAVOVANIE
  
Ustavovanie strojných zariadení je nevyhnutnou súčasťou modernej údržby. Nesprávna geometria zariadení je v mnohých prípadoch sprevádzaná zvýšením vibrácií. To sa prejavuje zvýšenou spotrebou elektrickej energie, zníženou životnosťou mechanických častí (ložiská, spojky, tlmiče) nepresnosťou výroby, zvýšenou hlučnosťou, netesnosťami a podobne. Vďaka špičkovému vybaveniu dokážeme veľmi presne a v krátkom časovom horizonte ustaviť strojné technológie.
  
Ustavovanie hriadeľov, merania rovinnosti, priamosti, súosovosti.
Meranie priamosti.
Ustavovanie vertikálnych a horizontálnych hriadeľov.
Merania rovnobežnosti kardanových hriadeľov.
Súosovosť dier.
Katalógy
Kontaky
Youtube
Súosovosť remeníc.