FILTROVANIE HYDRAULICKÝCH OLEJOV

ÚVOD.

Skutočné problémy, ktoré nám zadávate si vyžadujú skutočné riešenia. Riešenia, ktoré Vám umožnia dosiahnuť maximálnu životnosť, spoľahlivosť a produktivitu Vašich strojov, prí znížených nákladoch na ich údržbu.
Zariadenia EOC sú certifikované certifikátom kvality ISO 9001:2008 pre ich dizajn,  výrobu,  jednoduchosť montáže a servis. Na vývoji týchto zariadení sa podieľali inžinieri s dlhoročnými skúsenosťami v tomto segmente zariadení.
V boji proti príčinám porúch používame moderné technológie a snažíme sa pokiaľ možno úplne predísť zásahom údržbárskych a opravárenských skupín. 
V  oblasti  údržby sme radikálne prehodnotili ich tradičné úlohy.  Táto snaha zahŕňa niekoľko cieľov - nízke náklady na údržbu, vysokú produktivitu, nízke prevádzkové náklady, dlhú životnosť oleja a časti stroja.   

PROBLÉMY VZNIKAJÚCE PRI KONTAMINOVANOM OLEJI.

Známou  skutočnosťou  je,  že v  85%  zlyhaní hydraulických strojov a obvodov je príčina znečistený hydraulický olej. Voda a nečistoty ( kovový prášok, prach, piliny) znižujú pôvodnú schopnosť oleja vytvárať tenký olejový film, ktorý zabezpečuje hladký chod stroja.  Odstránením  týchto  nečistôt  dochádza k  predĺženiu  životnosti stroja ako aj k úspore elektrickej energie. Zariadenia EOC čistia olej tak efektívne,  že zvýšia výkon stroja a použitému oleju  poskytnú  neobmedzenú  životnosť.  EOC  udržuje olej čistejší a v lepšej kvalite ako nový.

PRINCÍP.

Systém  využíva elektrostatický princíp pre odstraňovanie submicro častíc nerozpustných nečistôt, bez ovplyvnenia rozpustných prísad  v oleji. Častice malých rozmerov sú elektrostaticky smerované a usadené  na kladných alebo záporných  stenách elektród. Veľké častice sú  zachytávané  na  živicou impregnovanom  celulózovom  filtri.  Ďalšou súčasťou zariadenia je dehydratačný  filter, ktorý  sa  stará  o  odstránenie vody z oleja (až 5000 ppm).
 Moderné  prísady v  oleji  sú  vysokoodolné  voči  zhoršovaniu kvality. Preto môžu byť použité dlhodobo, pokiaľ zachováme čisté a suché prostredie bez kontaminácie.