ELEKTROSTATICKÉ ČISTIČE OLEJOV
EOC odstraňuje:

 • nečistoty do 0,01 mikróna
 • kovové nečistoty
 • nekovové nečistoty
 • prach a hrdzu
 • vodu v oleji do 5000 ppm
 • zadržiava nečistoty spôsobené oxidáciou, t.j. zadrží častice uhlíks, usadeniny, decht a laky
 • udržuje olej v lepšej kvalite ako nový olej, NAS 1638 stupeň 5-6
Katalógy
Kontakty
Youtube
EOC dokáže:

 • žiadna ďaĺšia výmena oleja nie je potrebná
 • zobrazovanie stavu zariadenia
 • nevyžaduje dozor počas čistenia
 • odstraňuje vodu
 • zlepšuje výkon hydraulických komponentov
 • odstraňuje poruchy súvisiace s upchatím ( na čerpadlách, motoroch a ventiloch )
 • jednoduchá inštalácia
 • nízke prevádzkové náklady
 • znižovanie spotreby energie
 • ​extrémne krátka návratnosť
Katalógy
Kontakty
Youtube
Aplikácie:

 • vstrekovacie lisy
 • stavebné stroje
 • hydraulické lisy
 • letectvo
 • turbínový olej vo vodných elektrárňach
 • meranie a chladenie
 • stavebné mechanizmy
 • hliníkové - neželezné pretlačovne
 

 • preglejkárne
 • servo ventily riadené hydraulicky
 • spracovanie kože
 • banské stroje
 • prevodovky
 • obrábacie stroje
 • automobilový priemysel
 • oceliarsky priemysel
 • ​potravinársky priemysel
Katalógy
Kontakty
Youtube
EOC typové rady:

​​
Certifikáty EVPU pre elektrostatické čističe olejov platné do 13.07.2020.

Slovenská a anglická verzia certifikátu.