ENERGETICKÉ AUDITY

Typy energetických auditov:

Energetické audity elektromotorov a iných rotačných
elementov:

Test chladiacich kanálov je dôležitý v elektrických strojoch chladených kvapalinou. Vyvarujeme sa nebezpečenstva vzduchu zachyteného vnútri chladiaceho systému alebo k tvorbe fistuly, ktorá sa týmto typom auditu zachytí včas a zabráni sa poškodeniu.


 Energetické audity uloženia ložísk:​​

Termovízne testy určujú prehriatia ložiska pri upevnení v elektromotoroch a zabráni sa poškodeniu:

Dôvodom môže byť:
  • mazivá sa nezhodujú.
  • príliš nízka alebo príliš vysoká hladina mazivá.
  • príliš tesné uloženie ložiska.
  • nerovný povrch podpory.
  • vyčerpania tesnenia.
  • nevyváženosť rotora.
  • vibrácie a hriadeľové prúdy.
Energetické audity prúdenia vzduchu:

Tento typ auditu slúži na posúdenie prietoku vzduchu cez jednotlivé distribučné elementy a hľadanie prípadných skratov v prúdení vzduchu.

Bez problémov tak vieme znížiť energetickú nestabilitu systému a predísť poškodeniu elementov.

Katalógy
Kontaky
Youtube