TUKOVÉ MAZACIE SYSTÉMY
Centrálne tukové mazacie systémy.
Nová generácia 1-8 bodovývh centrálnych mazacích systémov samostane pracujúcich, s vlastným zdrojom napájania.

  • Funkčnosť prístroja sa znázorňuje optickým signálom.
  • Presné nastavenie dávkovaných množstiiev tuku.
  • LED signalizácia potreby výmeny mazivovej komory - servisného balíka.
  • Použiteľné pri teplotách okolia - 20 až 60 oC.
  • Vhodné pre mazivá triedy NLGI 1 a 2.
  • Možnosť synchronizácie CMS s chodom stroja.
Katalógy
Kontakty
Youtube
Špeciálne žeriavové mazacie systémy.
Špeciálne aplikácie vyžadujú individuálne navrhnuté mazacie systémy. Technické oddelenie je schopné navrhnúť alternatívne mazacie zariadenia navrhnuté presne na danú aplikáciu. Špeciálne mazacie plány, zálohovanie zmien, zasielanie chybových hlásení na mobil, snímanie polohy domazávaného bodu, a podobne sú bežnými požiadavkami, ktoré integrujeme do našich mazacích systémov.
  
Katalógy
Kontakty
Youtube
Mazanie mobilných strojov.
  
Domazávanie mobilných strojných zariadené obsluhou prináša prestoje, nepravidelné mazacie cykly, prípadne vnášanie nečistôt do klzných uložení čo spôsobuje zníženie životnosti strojného zariadenia jeho spoľahlivosti, čo spôsobuje nepredvídateľné prestoje. Návratnosť investície do automatických mazacích systémov je v mnohých prípadoch menej ako 6 mesiacov.
  
Katalógy
Kontakty
Youtube