KONTAKTY CENTRÁLA
Vedenie firmy:
Ing Slavomír Kupčok  - riaditeľ :
Marketing a IT oddelenie:
Bc. Veronika Gašperanová Piliarová - asistentka riaditeľa, marketing, QM - manažérka kvality: 
sekretariat@diago.sk, +421 48 6711 111, +421 0903 280 578
Slavomír Žiak - IT a marketingové oddelenie : ​​
​​ marketing2@diago.sk, +421 48 6711 115, +421 903 280 549 ​​
Nákup:
​Katarína Duhanová  -  nákupca : 
katarina.diago@diago.sk, +421 48 6711 103, +421 903 280 558
Ing. Milan Šarina  -  nákupca : 
nakup@diago.sk, +421 48 6711 101, +421 903 280 556​
Mgr. Jaroslava Šreinerová  -  nákupca : 
nakup2@diago.sk, +421 48 6711 155, +421 903 280 556
​Predaj:
livka.diago@diago.sk, +421 48 6711 102, +421 903 280 553
Lívia Chudíková         -  predajca :
Jaroslava Pončáková -  predajca :
jarka.diago@diago.sk, +421 48 6711 117, +421 903 280 572
predaj@diago.sk, +421 48 6711 120-110, +421 903 280 551
Tomáš Gašperan       -  predajca :
katarina.suchova@diago.sk, +421 48 6711 153, +421 903 280 571
Ing. Katarína Šuchová  -  predajca : 
Ing. matej Štefánik - predajca : ​​
obchod2@diago.sk, +421 48 671 150, +421 903 280 560 ​​
Ekonomický úsek:
​​ ekonomika2@diago.sk, +421 48 6711 107, +421 903 280 555
Ing. Erika Zajaková - vedúca účtovníčka:
Anna Kútiková - účtovníčka:
​​ ekonomika@diago.sk, +421 48 6711 121
Katarína Šuchaňová - účtovníčka:
ekonomika3@diago.sk, +421 48 6711 106
Adriana Zemanová - účtovníčka:
ekonomika4@diago.sk, +421 48 6711 125
​Servis a diagnostika:
Ing. Ivan Havaš - vedúci technického oddelenia, konštruktér, CMS:
Ing. Martin Šimončič - diagnostik:

​Mikuláš Kupčok - diagnostik, CMS:

​Ing. Miroslav Auxt - diagnostik:
ivan.havas@diago.sk , +421 48 6711 108, +421 903 280 569, 

diagnostika@diago.sk, +421 48 6711 119, +421 903 280 559

mikulas.kupcok@diago.sk, +421 48 6711 118, +421 902 399 318

diagnostika2@diago.sk, +421 48 6711 108, +421 940 505 501
Technológia:
Ing. Peter Javorčík - vedúci technologického oddelenia :
Marek Krivjansky - technológ, konštruktér:
Miroslav Medveď - mechanická obrobňa
technologia@diago.sk, +421 48 6711 108, mobil: +421 948 356 158
technologia2@diago.sk, +421 48 6711 108
Sústružníci na CNC Jaguar a klasický sústruh
Sklad:
Juraj Balla - vedúci skladu a rezárne, predajňa:
Richard Baliak - sklad:                                                     
Marek Srnka - sklad:
juraj.diago@diago.sk, +421 48 6711 112, +421 903 280 557
sklad@diago.sk, +421 48 6711 114,  +421 903 280 566
​+421 48 6711 113
​Rezáreň tyčí a rúr:
Lukáš Šperka - rezáreň : 
Peter Šperka - rezáreň​ :
rezaren@diago.sk, t.č. +421 48 6711 123, +421 903 280 564
+421 903 280 446
Výroba:
Matej Gandžala  - vedúci výrobného oddelenia :
Peter Berčík - zástupca vedúceho výrobného oddelenia :
Maroš Vrbovský, Kováčik Vladimír, Jozef Babnič, Martin Šucha, Slavomír Máni, Belko Milan, Medveď Miroslav, Pôbiš Miroslav, Švantner Peter.
servis@diago.sk,+421 903 280 574
+421 48 6711 123, +421 903 280 568