ANAERÓBNE LEPIDLÁ
Zaisťovače závitov
Plošné tesnenia
Závitové tesnenia
Upevňovače valcových súčastí
 • 12 - 22 nízka pevnosť
 50 ml                VA3  12-22
250 ml                VA4  12-22
 • 12 - 41 stredná pevnosť
 50 ml                VA3  12-41
250 ml                VA4  12-41
 • 12 - 42 stredná pevnosť
 50 ml                VA3  12-42
250 ml                VA4  12-42
 • 12 - 43 stredná pevnosť
 50 ml                VA3  12-43
250 ml                VA4  12-43
 • 12 - 45 stredná pevnosť
250 ml                VA4  12-45
 • 12 - 62 stredná pevnosť
 50 ml                VA3  12-62
250 ml                VA4  12-62
 • 12 - 71 stredná pevnosť
 50 ml                VA3  12-71
250 ml                VA4  12-71
 • 12 - 75 stredná pevnosť
 50 ml                VA3  12-75
250 ml                VA4  12-75
 • 12 - 90 stredná pevnosť
50 ml                VA3  12-90
250 ml               VA4  12-90

 • 15-10 Plošné tesnenie, vysoká pevnosť
250 ml                VA4  15-10
 • 15-18 Flexibilné plošné tesnenie, stredná pevnosť
 50 ml                VA3  15-18
250 ml                VA4  15-18
 • 15-73 Plošné tesnenie stredná pevnosť
 50 ml                VA3  15-73
250 ml                VA4  15-73
 • 15-74 Plošné tesnenie, stredná pevnosť
 50 ml                VA3  15-74
250 ml                VA4  15-74
 • 15-42 Závitové tesnenie pre hydrauliku stredne pevné
 50 ml                VA3  15-42
250 ml                VA4  15-42
 • 15-72 s PTFE
 50 ml                VA3  15-72
250 ml                VA4  15-72
 • 15-77 Závitové tesnenie so schválením pre pitnú vodu
 50 ml                VA3  15-77
250 ml                VA4  15-77
 • 15-86 Závitové tesnenie s vysokou pevnosťou
 50 ml                VA3  15-86
250 ml                VA4  15-86
 • 16-03 Upevňovač spojov, vysoká pevnosť
 50 ml                VA3  16-03
250 ml                VA4  16-03
 • 16-20 Upevňovač spojov, vysoká pevnosť, teplotne odolný
 50 ml                VA3  16-20
250 ml                VA4  16-20
 • 16-38 Upevňovač spojov, vysoká pevnosť
 50 ml                VA3  16-38
250 ml                VA4  16-38
 • 16-40 Upevňovač spojov, vysoká pevnosť
 50 ml                VA3  16-40
250 ml                VA4  16-40
 • 16-41 Upevňovač spojov, stredná pevnosť
 50 ml                VA3  16-41
250 ml                VA4  16-41
 • 16-48 Upevňovač spojov, vysoká pevnosť, teplotne odolný
 50 ml                VA3  16-48
250 ml                VA4  16-48
Katalógy
Kontakty
Youtube