ŠKOLENIA

Prečo školenia?

 • Vy ste zodpovední za spoľahlivosť strojov.

 • Vy viete, aké veľké škody spôsobujú neočakávané poruchy strojov.
 • My Vám pomôžeme ukázať, ako dosiahnete čo najlepšiu spoľahlivosť.

 • My Vám pomôžeme ako predchádzať poruchám.

 • Vaša firma bude vďaka našim školeniam úspešnejšia a konkurencia bude opäť viac pozadu.
Katalógy
Kontaky
Youtube
Tématické okruhy odborných seminárov uskutočňo-vaných firmou DIAGO SF s.r.o. v roku 2017.

 1. Moderné nástroje prediktívnej údržby a diagnostiky.
 2. Mazanie, centrálne mazacie systémy.
 3. Technika valivých ložísk v teórii a praxi.
 4. Progresívne technológie údržby.
 5. Poruchy valivých ložísk.
 6. Spätná väzba z vykonanej údržby, efektívny nástroj zvyšovania spoľahlivosti zariadenia.
 7. Ultrazvuková diagnostika ložísk a mazania.
 8. Monitorovanie zaťaženia pohonov.


Semináre môžu byť všeobecné alebo ušité na mieru podľa potrieb a majú za úlohu poskytnúť zodpovednému personálu z oblasti riadenia alebo údržby potrebné know-how pre získanie všetkých vedomostí v oblasti prevádzky pre určité rizikovejšie situácie. Je výhodné mať technikov so znalosťami potrieb svojich produktov priamo na mieste.
Školenia sa týkajú hlavne:
 • zariadení v prevádzke
 • princípov údržby
 • opráv pri menších poruchách

Po dokončení kurzu je personál vyškolený a schopný sám vykonávať bežnú údržbu. Školenia sa uskutočňujú v školiacom centre firmy, alebo priamo u zákazníka (s praktickými ukážkami priamo na inštalovanom vybavení). Praktické ukážky môže vykonávať aj samotný personál, ktorému sekundujú špecialisti z firmy Diago SF s.r.o. počas bežnej údržby. Termíny seminárov v prípade naplnenia minimálneho počtu účastníkov jednou firmou vieme prispôsobiť najvhodnejšiemu termínu objednávateľa.

Tešíme sa na stretnutie a zostávame s pozdravom.
Kolektív fy DIAGO.

Školenie "Použitie metód analýzy vibračného signálu".

V dňoch 03.11. - 04.11.2016 bolo v  novej školiacej miestnosti DIAGO uskutočnené ďaľšie novembrové školenie pre pracovníkov firmy PAPKON s.r.o..
Na školení sa zúčastnili 5 pracovníci. Školilo sa opäť na nových prístrojoch značky Fixturlaser.

Všetci školení kurz úspešne absolvovali a získali certifikát zo školenia.

Ďakujeme za účasť.


 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
Školenie "Aplikácie, funkcie, montáž a údržba ložísk".

V dňoch 07.09. - 09.09.2016 bolo v  novej školiacej miestnosti DIAGO uskutočnené ďaľšie septembrové školenie pre pracovníkov firmy Slov. elektrárne, Jaslovské Bohunice.
Na školení sa zúčastnili 5 pracovníci. Školilo sa opäť na nových prístrojoch značky Fixturlaser.

Všetci školení kurz úspešne absolvovali a získali certifikát zo školenia.

Ďakujeme za účasť.


 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director
Školenie "Ustavovanie strojov - súosenie spojok".

V dňoch 09.03.2016 - 11.03.2016 bolo v školiacej miestnosti DIAGO uskutočnené prvé tohtoročné marcové školenie pre pracovníkov firmy Slov. elektrárne, člen skupiny Enel.
Na školení sa zúčastnilo 6 pracovníkov. Školilo sa na nových prístrojoch značky Fixturlaser.

Všetci školení kurz úspešne absolvovali a získali certifikát zo školenia.

Ďakujeme za účasť.

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
Školenie "laserové ustavovanie rotačnách strojov".

V dňoch 16.06. - 17.06.2015 bolo v  novej školiacej miestnosti DIAGO uskutočnené ďaľšie júnové školenie pre pracovníkov firmy PAPKON s.r.o..
Na školení sa zúčastnili 2 pracovníci. Školilo sa opäť na nových prístrojoch značky Fixturlaser.

Všetci školení kurz úspešne absolvovali a získali certifikát zo školenia.
Ďakujeme za účasť.

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director
 11. Managing Director
 12. Managing Director
Školenie "Ustavovanie strojov - súosenie spojok".

V dňoch 04.03.2015 - 05.03.2015 bolo v školiacej miestnosti DIAGO uskutočnené prvé marcové školenie pre pracovníkov firmy Slov. elektrárne, člen skupiny Enel.
Na školení sa zúčastnilo 6 pracovníkov. Školilo sa na nových prístrojoch značky Fixturlaser.
Dňa 12.03.2015 bolo v školiacej miestnosti DIAGO uskutočnené druhé marcové školenie pre pracovníkov firmy ENSECO.
Na školení sa zúčastnili 3 pracovníci. Školilo sa opäť na nových prístrojoch značky Fixturlaser.

Všetci školení kurz úspešne absolvovali a získali certifikát zo školenia.
Ďakujeme za účasť.